PERMANENT HÅRBORTTAGNING MED LASER PDF Skriv ut E-postadress

Hårsäck

Skillnaden mellan laser och IPL

Alexandritlaser har en våglängd (755nm) som har en god absorbering i pigment. Den har framförallt tre stora fördelar, en starkt uteffekt så att hårsäckarna skadas tillräckligt för att inte komma tillbaka, kan användas på pigmenterad hud (till en viss gräns) och är framförallt snabb. Det vill säga en stor yta kan behandlas på kort tid. Det är en trygg och säker behandlingsmetod med möjlighet att behandla olika hudtyper. Hårborttagning med laser är den säkraste metoden med minst rapporterade sidoeffekter i kontrollerade studier jämfört med andra ljusinstrument. [Läs mer - pdf]

IPL (Intense Puls Light) är en blixtlampa som fungerar på samma sätt som lasern. Dock har IPL en större bredd i våglängden (typiskt 600 nm – 1000 nm) vilken gör att ljuset inte bara absorberas i hårsäckar utan har även högre absorbering i hemoglobin (som finns i blod), pigmenterad hud och vatten jämfört med Alexandritlasern. Därför finns en större risk att annan vävnad förutom hårsäcken skadas.

Vid permanent borttagning av oönskad hårväxt erbjuder vi behandling med Alexandritlaser.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri konsultation eller bokning. För våra priser se här.

 

Hårborttagning med Alexandritlaser

För hårborttagning är Alexandritlasern med sin våglängd på 755nm mycket effektiv. Detta för att våglängden har en hög absorbtionskoefficient i pigment medan den är relativt låg i vatten och hemoglogbin. Det innebär att hårsäckar med melanin (pigment) kommer att absorbera ljuset bättre och därmed upphettas mer jämfört med omkringliggande vävnad. Andra fördelar är att den har även hög uteffekt (hög styrka) utan att hud eller annan vävnad skadas, den är snabb, det vill säga man kan täcka ett relativt stort område på kort tid och man kan behandla pigmenterad hud, dock till en viss gräns.

Instrumentet avger mycket starka blixtar av rött ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Det röda ljuset tränger in i och igenom huden, absorberas i mörk pigmentering och vid tillräckligt stor uteffekt eller tid övergår detta i värme. Mörkt hår innehåller mycket pigment och ett sådant hårstrå blir därför kraftigt upphettat. Denna värme leds över till hårsäckens väggar och botten som därigenom bränns och slutar att fungera. Ger även bra resultat på inåtväxande hår.

Vilka kan behandlas?
Personer med svart eller alltför mörk hudfärg eller över mörka tatueringar bör inte behandlas.  Detta på grund av att mörk hud och tatueringar innehåller mycket pigment och vid behandling blir inte bara hårsäcken utan även huden upphettad av laserpulsen vilket kan skada huden. Motsatt fall där håret är mycket ljust eller vitt har håret ingen pigmentering vilket resulterar i att inget ljus absorberas i hår och hårsäck, vilket i sin tur leder till dåligt eller uteblivet behandlingsresultat. Vad som är för mörk hud och för ljust hår avgörs av terapeuten, eventuellt efter testbehandling. Idealpatienten har ljus hud med mörka hårstrån. Blonda, rödlätta och gråhåriga svarar sämre på behandling jämfört med personer med mörkt pigmenterat hår.

Att tänka på före behandlingen
Man bör avstå från att sola. Ju brunare huden är desto sämre är utgångsläget för bra resultat. Håret ska rakas eller klippas 2-3 dagar innan. Behandling kan inte genomföras om patienten vaxat, epilerat eller plockat bort håret med pincett. Efter vaxning måste håret växa ut i minst 1 månad. Undvik all sorts lotion, deo, solskydd, make up, parfym e.t.c. på behandlingsområdet samma dag som behandling.

Behandlingstid per gång
Efter en del förberedelser tar en överläpp några minuter. En bikinilinje 10-20 minuter per sida. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt håret växer. Vid grova hårstrån måste man behandla mer intensivt och det tar längre tid.

Antal behandlingar
Hårväxten påverkas av ålder, vitaminer, hormoner och arvsanlag. Hår växer i cykler och hårsäckarna är då antingen aktiva eller vilande. För det hår som växer på huvudet är växtcykeln ända upp till 7 år och 90 % av håret är aktivt (växande) medan resterande 10 % är vilande. Hår på armar och ben har en aktiv växtcykel på 2-3 månader och här är endast 20-70 % aktivt. Hur mycket hår man har beror på hur många hårsäckar som är i aktiv fas och hur tätt de sitter. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är.

Hur många behandlingar som behövs är alltså beroende på hur mycket hår man har i aktiv respektive vilande fas. Anledningen till detta är att man vid behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och upphettas därför inte av laserpulserna. Ofta har man många fler vilande hårsäckar än aktiva.

Total behandlingstid
Oftast har man en tid på mellan 4-10 veckor mellan varje behandling. Detta beror på att man måste vänta tills de vilande hårsäckarna blir aktiva igen. För det mesta är det ingen nackdel att vänta längre, eftersom en behandling blir effektivare ju mer hår som kommit ut. I ansiktet kan man behandla tätare och får oftare en kortare total behandlingstid. Hos en del personer kan det, efter 4-5 behandlingar, inträffa att det ser ut som om man plötsligt får mer hår. Det som händer är emellertid att de kvarvarande vilande hårsäckarna "aktiveras" av kroppen och kommer igång snabbare än de skulle ha gjort utan behandling. Detta betyder inte alls att metoden inte fungerar utan bara att man kommer fram till slutet snabbare - man når fler hårsäckar per behandlingstillfälle och per skott.


Behandlingsresultat
Ett hårstrå som träffas blir alltså starkt upphettat och bränner sin hårsäck. Om skadan är tillräcklig, förstörs hårsäcken och stöts bort av kroppen. Om skadan är mindre, kan resultatet i stället bli att hårsäcken producerar tunnare eller opigmenterat hår, vilket syns mindre. Det finns enstaka personer som metoden inte fungerar tillfredsställande på. Därför går det aldrig att garantera ett resultat. Men hos de flesta med mörkt hår och ljus hud är resultaten mycket bra. En stor del av håret försvinner permanent redan efter några behandlingar. Det hår som befinner sig i vilofas påverkas inte. Det får väntas ut och det som kommit fram till nästa behandling kan behandlas då. Men resultatet kan bli olika på olika kroppsdelar och kan variera med personens ålder och hormonella status. Skäggväxt t.ex. är mer svårbehandlad än hår på övriga kroppen. De hårsäckar som är borta kommer inte igen, men teoretiskt kan stamceller i huden bygga upp nya hårsäckar. Därför kan enstaka underhållsbehandling behövas längre fram.

Reaktioner under och efter behandling
De flesta personer upplever att de inte har några större obehag under behandlingen. De brukar beskriva känslan som att det kittlar eller sticker lite men att man vänjer sig. Hur mycket det känns beror på flera faktorer: var man behandlar, hur mycket pigment som finns i huden och hur mörka de strån är som träffas.

Genom att metoden bygger på att hårsäckarna tillfogas en brännskada får man normalt en viss hudrodnad. Som vid alla brännskador kan det hetta någon timme efteråt och då är det skönt att kyla med t. ex. en ispåse. Ibland ser man en liten svullnad och i vissa fall enstaka vattenblåsor, men dessa försvinner inom någon vecka. Riv inte på blåsorna för då kan de bli infekterade och i så fall finns risk för ärrbildning. Ibland uppstår temporära pigmentförändringar, speciellt hos dem som har solat. Det kan även klia några dagar efteråt.

Är laserljuset farligt?
De flesta lasertyper är inte ögonfarliga. I det här fallet är laserljuspulserna så starka att man blir bländad om man tittar på huden där de träffar, därför har både terapeut och patient skyddsglasögon som filtrerar bort det röda ljuset.

 

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri konsultation eller bokning. För våra priser se här.